dvestezar.cz

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Články ISPConfig 3 Nastavení PHP pro debug

Nastavení PHP pro debug

Email Tisk PDF

Pro nastavení debugingu PHP na ISPConfigu3 stačí v nastavení webu jít na poslední záložku Volby a tam vyplnit pole Vlastní nastavení php.ini textem níže.
 Tento text si musíte pozměnit podle vlastních potřeb, tzn minimálně provést změnu xdebug.remote_host, cestu zend_extension a cest xdeb_output_dir ug.profiler a xdebug.remote_log.  Toto nastavení mám testováno na bezproblémovém debugingu s Notepad++(s pluginou DBGp) a Firefox pluginou Easy XDebug.

max_execution_time=300
error_reporting = E_ALL & ~E_STRICT
display_errors = On
zend_extension="/usr/lib/php5/20090626+lfs/xdebug.so"


[xdebug]
xdeb_output_dir ug.profiler= "/var/wamp/tmp/xdebug"
xdebug.profiler_output_name = "cachegrind.out.%p"
xdebug.profiler_enable = 0
xdebug.profiler_append=0
xdebug.extended_info=1
xdebug.remote_enable=1
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_mode=req
xdebug.remote_host=192.168.0.10
xdebug.remote_port=9000
xdebug.idekey=xdebug
xdebug.remote_log="/var/wamp/xdebug_remot.log"
xdebug.show_exception_trace=0
xdebug.show_local_vars=9
xdebug.show_mem_delta=0
xdebug.trace_format=0
Vlastní nastavení php.ini
Aktualizováno Úterý, 06 Leden 2015 14:14